NTP-KNI-18
Játék az egész világ...

A „Játék az egész világ…” elnevezésű komplex tehetséggondozó program megvalósítása során a gyerekek (10 fő) hetente egy alkalommal, különböző csoportos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeken játékos matematikai feladatok, sakktaktikák és társasjátékok által fejlődik kreativitásuk, kombinációs készségük. A játék során együttműködési képességük erősödik, az elkészített társasjátékok növelik alkotóképességük szintjét. A „játékórán” kötetlen formában, jó hangulatban, észrevétlenül tanulnak és mindeközben még gondolkodásuk is fejlődik.