Alapdokumentumok

Pedagógiai program Pedagógiai pr_Palásti_20160831.pdf 

Szervezeti és működési szabályzat Palásti_SzMSz_20140630.pdf 

Házirend Palásti_Házirend_20140630.pdf 

Különös közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján

Az intézményi közzétételi lista tartalma:

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.pdf
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.pdf
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 3. A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések.pdf
 4. A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai 
 5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv eseményterve 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv.pdf
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
 7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége 7. Alkalmazotti lista_2015_2016.pdf
 8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.pdf
 9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 9. Tanuloletszam_alakulasa_lemorzsolodas.pdf
 10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.pdf
 11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.pdf
 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.pdf
 13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 13. Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma.pd