Intézményünk

...minden egyes ember meg nem ismételhető, pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető személyiség...

 

Iskolánk gyermekközpontú, cselekedtető iskolák közé sorolható. Fenntartója a Hit Gyülekezete. Feladatunk az általános emberi értékek továbbadása, az ember és felebarát tisztelete. A tanulók felemelése, méltóságának megőrzése, az életmód, a hit szabad megválasztása. A Hit Gyülekezete nyitott, befogadó egyház, ezért az általa létrehozott iskola is ilyen. A hit és világnézet tiszteletben tartása az iskolában elsődleges szempont. Törekszünk, hogy a hitélet szabad megválasztása mellett ne érjen hátrányos megkülönböztetés egyetlen iskolahasználót sem. Az általános emberi értékek hangsúlyozása, erkölcsi tartás megteremtése, a társadalmi és természeti környezettel harmonikus kapcsolatban élő ember fejlesztése, alakítása az iskolánk fő profilja. Fontosnak tartjuk az országos vérkeringésbe való bekapcsolódást (tanulói és szakmai szinten is), amelynek a település számára is előnyöse lehetnek.

Út mindehhez a helyi nevelési rendszer, amely az iskolánkba bekerülő tanulókat olyan folyamatos háttérrendszerrel szembesíti, amely korszerű tudást, fejlett erkölcsi magatartást, kultúrát alakít ki.

 

Az oldal története

Itt add meg a weboldalad történetét és hogy miért hoztad létre. A fontos lépések és közreműködő emberek is érdemelnek egy említést.